A fogalmazási verseny feltételei, szabályai

 • Bárki nevezhet, aki az Avonlea.hu látogatója.
 • A nevezés, illetve a részvétel ingyenes.
 • Egy induló maximum 2, azaz kettő fogalmazvánnyal indulhat. (Természetesen szívesen olvasok, publikálok több művet is, de a versenyben csak kettővel lehet részt venni.) Egy induló maximum egy fogalmazvánnyal nyerhet.
 • A 2006-os versenyen indult művekkel újból indulni nem lehet.
 • A verseny indulásának ideje: 2013. január 23.
 • A művek leadásának határideje: 2013. március 31.
 • Az alkotásokat szövegszerkesztővel készített dokumentumban kéretik leadni, ez lehet tetszőleges szövegszerkesztő bármilyen formátuma (Microsoft Office Word, Open Document, Rich Text Format, stb.). A fogalmazvány típusától függően minimális formázás elvárt.
 • A fogalmazvány hossza ne haladja meg a 10 oldalt. (Természetesen ennél rövidebb beadvány, például néhány soros vers is indulhat.)
 • A mű témája bármi lehet, aminek köze van a sorozathoz, Avonlea városához, a Prince Edward-szigethez, Anne Shirley történetéhez, Lucy Maud Montgomeryhez, a korhoz, melyben a Váratlan utazás, illetve az Anne játszódik (például egy korrajz) vagy bármilyen módon kapcsolatba hozható a sorozattal. Például: igaz történet, ami a szerzővel esett meg és kapcsolódik a témához (hogyan ismerte meg a sorozatot, az Anne-filmeket, milyen hatással van/volt rá a sorozat, satöbbi). Lehet írni kitalált történetet (fan fiction) is. Csak saját történet számít, másolt, fordított nem!
 • A következő műfajokban lehet indulni
  • novella, elbeszélés
  • esszé
  • vers (akár pár soros egyszerűbb, esetleg hosszabb)
  • egyfelvonásos dráma
  • bármilyen egyéb irodalmi mű, aminek köze van a verseny kiírásához és amit az írásmű beadója saját maga készített
 • A beérkezett fogalmazványokat 4 tagú zsűri fogja elbírálni formai szempontok, felépítés, összefüggőség, szókészlet, satöbbi alapján. A legjobb 3 alkotás nyereményt kap. A zsűri tagjai:
 • A nevező hozzájárul műve publikálásához az Avonlea.hu-n a szerző nevének feltüntetésével. (Ha szeretne inkognitóban maradni, Anonim szerző fog szerepelni a mű leírásánál, de mindenképpen tisztázva lesz, hogy az alkotás nem az Avonlea.hu üzemeltetőjének műve. Inkognitóban maradó szerzők viszont nem kapnak nyereményt.)
 • A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a versenyt szervező Avonlea.hu üzemeltetője saját belátása szerint döntsön a művek publikálásáról. Nincs garancia arra, hogy minden beérkezett írásmű publikálásra kerül az Avonlea.hu-n.

Vissza a fogalmazási verseny oldalára