Adatkezelési tájékoztató

Az Avonlea.hu weboldal fenntartója, üzemeltetője, Kozák Zsolt ezúton tájékoztatja weboldala látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybevevő felhasználóit (továbbiakban: „Érintett”, „Érintettek”) adatvédelmi irányelveiről. Az Érintett a szolgáltatások igénybevételével, a weboldal látogatásával, ráutaló magatartással elfogadja a Kozák Zsolt adatvédelmi irányelveit, hozzájárul adatkezelési metodikájához.

I. Az adatkezelő
Név, megbízott: Kozák Zsolt (továbbiakban: „Adatkezelő”)
Kapcsolat: (kattints rám)
Weboldal: http://avonlea.hu és annak aldomainjei (továbbiakban: „Weboldal”)
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
  • NAIH-57976/2012. – hírlevél küldés, a látogatók tájékoztatása a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, kapcsolattartás a látogatókkal
II. A kezelt adatok köre
a. Adatkezelő a Weboldal látogatásával, illetve szolgáltatásainak igénybevételével egy időben technikai információkat rögzít, melyek az Érintett IP címe/domain neve, a látogatás ideje, illetve amennyiben a technikai feltételek az Érintett részéről adottak, a gép operációs rendszerének típusa, verziószáma, a böngésző típusa, verziószáma, a böngészőben használt egyes kiegészítők (flash, java, stb.) megléte, a monitor felbontása, színmélysége, a hivatkozás, ahonnan az Érintett a Weboldalra érkezett (úgynevezett referrer).
b. Ezzel egy időben egy véletlenszerűen generált azonosító segítségével (úgynevezett PHPSESSID) azonosítja az Érintett böngészőjét, ám ez az oldal elhagyását követően automatikusan törlődik, a látogatás ideje alatt sem tartalmaz személyes adatokat.
c. A Weboldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de egyéb szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, egyéb adatokat szükséges megadnia a látogatónak (regisztráció). Ezen adatszolgáltatás nem kötelező érvényű, de bizonyos szolgáltatások (fórum, saját oldal, publikációk, stb.) eléréséhez szükséges.
d. A látogatók megadhatnak ezenfelül bizonyos személyes adatokat is (lakhely, születési idő, teljes név stb.) magukról az úgynevezett Saját oldalam lapon keresztül. Ezen adatok szolgáltatása önkéntes és opcionális, a látogató saját felelőssége.
e. A Weboldalon különleges adat (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) gyűjtése az Érintettekről nem történik.
III. Az adatkezelés jogalapja
a. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint kerül sor.
b. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
IV. Az adatkezelés célja
a. Az Érintett azonosíthatósága annak érdekében, hogy az általa igénybevett szolgáltatásokhoz a nevében más ne férhessen hozzá.
b. Az egyes szolgáltatások működésének biztosítása az Érintett felé.
c. Az Érintett értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.
d. A Weboldal körül kialakult közösségi élet támogatása, a látogatók egymással való ismerkedésének segítése.
e. Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, elemzése akár szoftveresen technikai automatizmussal is saját célra a közösség, a látogatók megismerése céljából.
V. Az adatkezelés időtartama
a. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
b. Az egyes, esetlegesen regisztrációt igénylő szolgáltatások adatai, illetve a Weboldallal kapcsolatos levelezés során gyűjtött adatok (e-mail cím) addig kerülnek tárolásra, ameddig az Érintett azok törlését nem kéri.
c. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő elérhetőségein keresztül leadott megkeresés segítségével is.
d. A virtuális képeslapküldés szolgáltatás során megadott e-mail címek 30 napig tárolódnak.
e. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Adatkezelő csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.
f. Az Érintett adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Weboldal korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az Érintettre vonatkozó következtetést levonni.
VI. Az adatokhoz hozzáférők köre
a. Az adatokhoz a weboldal üzemeltetője, Kozák Zsolt férhet hozzá, valamint a saját személyes adataihoz minden regisztrált látogató a Saját oldalam lapon keresztül, ahol adatai nagy részét bármikor módosíthatja is. Amennyiben a felhasználó azt engedélyezte, a Saját oldalam lapon megadott adatai láthatók más, regisztrált látogatók számára. Ezenfelül Üzemeltető az adatokat harmadik személynek nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt rendkívüli esetekre, ám ezen esetekben is megvizsgálásra kerül, fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
b. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges a szerverre történő betörés következtében se kerülhessenek illetéktelen kezére, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de Üzemeltető minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.
VII. Az Érintett jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása
a. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
b. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldal Saját oldalam oldalán keresztül maga is módosíthatja, helyesbítheti. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
c. Az Érintett kérheti adatainak zárolását. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d. Az Érintett adatai törlését, helyesbítését, zárolását elektronikusankérheti.
VIII. Jogérvényesítési lehetőségek
Az az Érintett, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.
IX. Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése
a. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a webszerver az Érintett számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett böngészőjének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépén. Ebben az esetben a Weboldal legtöbb szolgáltatása ugyanúgy igénybe vehető, de bizonyos oldalak (például a testreszabott megoldásokat kínálók) nem fognak helyesen működni.
b. Nemcsak a Weboldal küld az Érintett böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás, a Google Analytics is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel a Universal Analytics technológia segítségével. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentésekben szerepeljen, úgy a szolgáltatás böngészőbővítmény segítségével letiltható. A bővítményről a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon lehet tájékozódni.
c. A Google Analytics szolgáltatás az Érintettről demográfiai és érdeklődési területekre vonatkozó adatokat is gyűjt.
d. A Weboldal úgynevezett remarketing címkéket használ remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az úgynevezett érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, az Érintett személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ.
e. A Weboldal úgynevezett konverziókövetést (konverziókövető cookie, konverziókövető pixel technológia) használ a Google Adwords és a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.
f. Érintett letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/choices/) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.
g. A Weboldalon a Facebook úgynevezett tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat az Érintett böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
h. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a Weboldal böngészhetőségét.
i. A Weboldalra regisztrálni, illetve belépni is lehetőség van a Facebook rendszere segítségével. Ilyenkor a Weboldal a Facebook felé elküldi a belépéssel kapcsolatos adatokat (weboldal címe, belépő személye).
X. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
a. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.
b. Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a Weboldalon közzéteszi.